Menu
Prihlásenie
  • Prijaté objednávky budú vybavené po odvolaní mimoriadnej situácie, podľa aktuálnych cien v deň otvorenia.
  • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené. Prijaté objednávky budú vybavené v pracovný deň podľa aktuálnych cien.
  • Pre mimoriadnu situáciu je vybavovanie ďalších objednávok pozastavené.
  • Z technických príčin nedokážeme zabezpečiť fyzickú dodávku drahých kovov.
  • Prijaté objednávky budú vybavené po odvolaní mimoriadnej situácie, podľa aktuálnych cien v deň otvorenia.
  • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené. Prijaté objednávky budú vybavené v pracovný deň podľa aktuálnych cien.
  • Pre mimoriadnu situáciu je vybavovanie ďalších objednávok pozastavené.
  • Z technických príčin nedokážeme zabezpečiť fyzickú dodávku drahých kovov.

Zdieľať    
Zlato a trhy

Od konca zlatého štandardu (pozri: zlatý štandard), zlato z veľkej časti stratilo svoju úlohu ako forma meny, ale stále je hodnotné. Niektoré z najvýznamnejších svetových centrálnych bánk, si ukladajú veľké imanie do zlata ako bezpečného útočiska v čase nešťastia.

Zlato spoločne s inými drahými kovmi sa považujú za bezkonkurenčné aktíva v tom, že sú skutočné (majú skutočnú hodnotu) a sú prenosné (môžete s nimi obchodovať kdekoľvek na svete), na rozdiel od niektorých iných aktív, ktoré sú reálne ale nie prenosné (nehnuteľnosť) alebo akcie spoločnosti, ktoré sú prenosné ale nie reálne (podielový list).

Obchodníci a investori vidia zlato ako článok obchodu, podobne ako meď a olovo. Zlato si zachováva osobitné postavenie na trhu s daňovými úľavami. INVESTIČNÉ ZLATO sa predáva BEZ DANE !!! na rozdiel od striebra a iných drahých kovov a komodít, ktoré nemajú rovnaké výsady.