Menu
Prihlásenie
 • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je otvorené v pracovný deň v čase od 09:00 - 17:00 hod.
 • Dodanie objednávok môže byť oneskorené. Prosíme o strpenie.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je otvorené v pracovný deň v čase od 09:00 - 17:00 hod.
 • Dodanie objednávok môže byť oneskorené. Prosíme o strpenie.

Zdieľať    
Čo je zlato

Zlato je mäkký, ušľachtilý kov žltej farby, ktorý je oproti iným kovom veľmi odolný voči bežným chemickým vplyvom (hlavne voči vzduchu a vode - laicky povedané, zlato nehrdzavie...), rozpúšťa sa len v lúčavke kráľovskej (zmes koncentrovanej kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej) a v roztokoch kyanidov. Vyznačuje sa vysokým leskom, tepelnou a elektrickou vodivosťou, ťažnosťou a kujnosťou. Pri prvom stretnutí so zlatom si ale určite všimnete, že je zlatý predmet vzhľadom k svojim rozmerom neobvykle ťažký. Charakteristickou vlastnosťou zlata je totiž vysoká hustota, 19x vyššia než voda, 2,5 x vyššia než železo či meď, skoro 2 x vyššia než striebro či olovo.

Vysoká hustota zlata má radu praktických dôsledkov. Pri ryžovaní napríklad klesá zlato na dno zlatokopeckej panvice, zatiaľ čo ľahké minerály sa odplavujú a pri krúživom pohybe vypadávajú z panvice von. Tiež ľahko odhalíme podvod, ak sa pokúsi nepoctivý obchodník nám podstrčiť pozlátenú mincu z obecného kovu. Poznáme totiž jej objem (z katalógu alebo s využitím Archimedova zákona), ľahko vypočítame jej hmotnosť a porovnáme s realitou. Existuje len niekoľko kovov ťažších než zlato, ktoré by sa dali zmiešať s meďou aby hmotnostne zodpovedali, všetky sú však ešte drahšie než zlato. A posledný príklad - vysoká hustota zlata umožní uložiť ohromné hodnoty do malého objemu. Odliatok zlata o rozmeroch bežnej škatuľky od cigariet by vážil cez 2 kilogramy!

Základné fyzikálne chemické vlastnosti zlata:

 • Chemická značka: Au (Aurum)
 • Protónové číslo: 79
 • Relatívna atómová hmotnosť: 196,96655
 • Hustota: 19 290 kg/m3
 • Teplota tavenia: 1 064 °C
 • Teplota varu: 2 856 °C

 

 Informácie o zlate nájdete na tejto stránke : http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlato